Order In The House

TIDSPUNKT: 
Selskabets officielle frokoster afholdes 2 gange om året
henholdsvis midt på sommeren, samt en fredag eller lørdag
så tæt på datoen d. 18.12. som muligt.

MØDETID:  
Angives på din indbydelse, men er normalt kl. 12.00

FRAMELDING: 
Skal ske senest 48 timer før begivenheden. 
Senere framelding medfører en "mulkt" i form af en flaske med passende sperituøst indhold
 Mulkten er for ikke at give et andet medlem rimelig chance for at deltage.

UDEBLIVELSE:  
Er du tilmeldt en frokost uden at benytte dig af ovenstående klare
regler for framelding, fremsender sekretariatet en faktura for ens andel af frokosten.  

TIL BORDS:
Kl. 12.18 eller når klokken ringer. Herrer
der kommer efter klokken har ringet betaler 12,18 kr
pr. minut til "Der Finanzman".
Beløbet anvendes samme dag efter Oldermandens skøn til
fælles glæde.

TOASTMASTER: 
Alle ønsker om sang eller tale under
frokosten henvises til "The Toastmaster" der finder et
passende tidspunkt for forehavendet.

AFSLUTNING: 
Frokostens afslutning tilkendegives ved
klokkeringning og der afregnes til "Der Finanzman"

SELSKABETS GÆST: 
Frokostselskabet af 18.12 inviterer på selskabet regning en gæst til at give et indlæg
af ca. 15 min. varighed inden frokosten påbegyndes.


MOBILEELEFONAPPARATER:  
Skal være helt slukket under frokosten. Et enkelt "dyt" udløser
omgående en bøde efter Oldermandens Skøn.
Beløbet anvendes til fælles glæde samme dag.

  PERSONLIGE GÆSTER: 
En Herre kan samtidig med accept af
indbydelsen fremsætte anmodning om at få tildelt en
ekstra plads. Ledige pladser tildeles efter accept
fristens udløb og efter "Først til Mølle" princippet.
Medlemmet afregner for gæsten direkte til "Der
Finanzman"

DRESSCODE: 
Alm. Jakke, lange bukser, slips, butterfly eller tørklæde (af god kvalitet)
Den 18.12. Mørkt tøj med slips eller butterfly.

KOMMUNIKATION: 
Pr. e-mail only. I et land hvor alt
bliver registreret, skrevet op og noteret ned, målt og
vejet har selskabet besluttet flg. retningslinier.
Selskabet ønsker kun et navn (som ikke nødvendigvis er
dit rigtige navn) en e-mail adresse (som heller ikke
behøver være din egen) men hvor der kan fremsendes
meddelelser fra selskabet.

PERSONLIGE OPLYSNINGER: 
Adresser, postnumre,telefonnumre (privat eller. arbejde) CPR numre,
Sygesikringsbevis, Ægteskabelig status, Stillingsbetegnelse og Guderne
må vide hvad, er selskabet aldeles uvedkommende, men kan udveksles
medlemmerne imellem efter eget ønske og på eget initiativ.

 VEDTÆGTER: 
Selskabet har ingen vedtægter, generalforsamling, årligt kontingent,
demokratiske regler etc. Oldermanden og hans rådgivere bestemmer
suverænt. Ej heller har selskabet forpligtigelser eller ansvar
"of any kind, shape or form"

ANTAL DELTAGERE: 
Ved årets sommer frokost i (Juli eller August) er antallet af
deltagere max. 14. Den 18 December er antallet af deltagere max. 24

SIDST MEN IKKE MINDST.
Ved at acceptere en indbydelse fra Frokostselskabet har du samtidig
accepteret ovenstående ordens regler, som kan ændres efter
Oldermandens skøn og med omgående virkning. ovenstående  
punkter kan fraviges såfremt deltagernes   tilstand skulle
finde det tilrådeligt for bevarelse af en positive stemning.